Turgay TURAN – Danışmanlık Hizmetleri
YABANCILARA ÇALIŞMA İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hitaplı talep dilekçesi,
- Son yıla ait, vergi dairesince onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu,
- Kuruluş yabancı sermayeli ise, kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kuruluşça onaylı örneği,
Yabancıların çalışma izni belgesi konulu Yabancı uyruklu öğretmen istihdam edecek özel Öğretim Kurumları için; Kurum Ruhsatı ve Milli Eğitim Bakanlığı onay yazısı suretleri,
- Turizm kuruluşlarının Yabancıların çalışma izni istihdam edecekleri idari personel için varsa Turizm Bakanlığı’ndan alınmış işletme ve yatırım belgesinin sureti,
- Proje amaçlı Yabancıların çalışma izni Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projeleri yapma hakkı kazanmış kuruluşların (konsorsiyumlar dahil) ilgili kurum ve kuruluştan alacakları işi yüklendiklerini tevsik eden belge,
- Mühendislik, mimarlık, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında Yabancıların çalışma izni belgesi kapsamında yabancı uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk mühendis/mimar/şehir plancısı istihdam edildiğini ispata dair ücret bordrosu ve yabancı ile yapılan sözleşme örneği.

YABANCILARA ÇALIŞMA İZNİ NASIL ALINIR

Yabancılara çalışma izni işlemlerinde başvuruya ek belgeler
- Yabancıların çalışma izni kapsamında olan Yabancı, ortak temsilcisi ya da kilit personel ise, durumunu kanıtlayan yetkili makamlardan onaylı işverenince verilen belge,
- Vatandaşlık Kimlik Belgesi örneği,
- Türk vatandaşı bir kişi ile evli olan Yabancıların çalışma izni işlemleri kapsamında yabancılar için, vukuatlı nüfus kayıt örneği,
- Türk vatandaşı bir kişi ile evli olan yabancılar için noter onaylı evlenme cüzdanı sureti,
- ,
- Mesleki eğitim diploma ve sertifika örnekleri,
- Bonservis, , görevlendirme yazısı, kabul yazısı gibi diğer belgeler.

Yabancı sermaye yatırımları ve şirket kuruluş işlemleri plan proje dosya hazırlama ve Yabancılara hizmetleri yabancıların ikamet tezkeresi işlemleri gibi konularda 20 yılı aşkın süredir danışmanlık hizmetleri vermekteyiz

"çalışma izni" +"yabancı sermayeli" +ortak - "garanti izin yazısı" - "referans mektubu örneği" mimar - "vatandaşlık mektup örnek" - "yabanci uyruk numarasi " - almayada çalışma belgesi nereden alınır - amirliğe sertifika izin yazısı - belediye referans mektubu örneği - bolservis - bon servis kagidi nereden alinir - bon servis nasıl doldurulur - bon servis nerden nasıl alınır - bon servis yazı örneği - bon servis yazısı - bon servi̇s yazisii - bonserivs örnek - bonservice örnek - bonservİs - bonservis belge örnekleri - BONSERVIS BELGESI

Kategoriler

Bağlantılar